| Hem | Historik | Försäkra Lokalt | Våra försäkringar | Fastigheter | Kontakt  

Trygghet sedan 1883
Om du bor eller har fritidshus i Årjäng eller Eda kommuner ska du stanna till här några minuter. Vi erbjuder dig försäkringar med konkurrenskraftiga premier som skräddarsytts just för dig. Med 129 års lokal närvaro har vi skaffat oss unika kunskaper och erfarenhet om bygden. Som ett litet bolag med hög personlig service har vi dessutom lärt oss att uppskatta långsiktiga relationer.

Försäkringar
Vi tecknar försäkring för villa, hem, fritidshus, hem och bostadsrätt samt mindre lantbruk. Verksamhetsområdet är Årjäng och Eda komuner. För övriga försäkringsobjekt som skogsförsäkring, lantbruksansvar mm samarbetar vi med Länsförsäkringar.

Billigare bilförsäkring
Om du är kund hos oss och har bilförsäkringen hos Länsförsäkringar Värmland så får du rabatt.
10% rabatt på bilförsäkringen om du har hemförsäkringen eller villan hos oss.

Bidrag
Vi erbjuder bidrag till våra försäkringstagare som installerar godkänt vattenfilter, detta för att sänka bolagets och våra kunders kostnader för vattenskador. I många fall är skadeorsaken försurat vatten som fräter på rörsystemen med läckage som följd.
Vi erbjuder därför våra försäkringstagare ett bidrag om 15% av kostnaden, max kr 2.000, för installation av godkänt vattenfilter. Rådgör med vår skadereglerare om vilka regler som gäller före installation.

Vi är ett ömsesidigt bolag
Det är våra kunder som är våra ägare. Det ger oss många fördelar, vi kan agera mer långsiktigt och utgångspunkten för vår verksamhet är att uppfylla och överträffa kundernas behov och förväntningar.

Lokal styrka
Som lokalt försäkringsbolag kan vi ägna all kraft att lära känna våra kunder och deras villkor. Vi kan skräddarsy tjänster och du har dessutom alltid nära till ditt försäkringsbolag.

Klagomålsansvarig
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hantering av ett ärende, är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvarige.

Bolagets klagomålsansvarige är Kjell Ericsson, Uppran, 670 10 Töcksfors,
tel. 0573-220 90.

 

 

 
Partner:

Säkrare åsksommar

Åska vållar skador för miljontals kronor i svenska hem varje år.

Var medveten om farorna

Det finns tre typer av faror:
Direktnedslag i skorsten, TV-mast med mera.Indirekta nedslag, till exempel i träd i närheten.Överspänningar som leds via el- eller teleledningar. ... >>> Läs mer

  Nordmarks Härads Försäkringsbolag har arbetat för trygghet och säkerhet
sedan 1883, välkommen som försäkringstagare du också.
© 2008 Nordmarks Härads Försäkringsbolag